Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien.

Alla näet laitoksemme tietosuojaselosteen.

TIETOSUOJASELOSTE FHL JA RATSTER