Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE               päivitetty 1.2.2023

 1. REKISTERINPITÄJÄ & YHTEYSHENKILÖ

Fysikaalinen hoitolaitos Ella Tuori ky/ Jutta Tuori

Pennintie 3 32700 Huittinen

0503737231

www.fhl.fi

jutta.tuori@gmail.com

 •  REKISTERIN NIMI

Asiakastietorekisteri

 • HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakkaan henkilötiedot kerätään laskutusta varten(lääkärin lähetteen tiedot) ja fysioterapiakäynnit kirjataan seurannan ja raportoinnin mahdollistamiseksi.

 • REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
 • henkilötiedot(hetu, osoitetiedot)
 • lääkärin tutkimus-ja hoitomääräyksen tiedot
 • omat kirjaukset fysioterapian sisällöstä
 • laskutustiedot
 • SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET (mistä henkilötiedot saatu)

Henkilötiedot saatu asiakkaalta itseltään, huoltajalta tai lähettävältä taholta

 • TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

-Nordhealth Finland oy

– Vakuutusyhtiöt

– Satakunnan hyvinvointialue

– Kela

– Työterveyshuolto/työnantajat(laskutus)

– Terveystalo Huittisten työterveyshuolto

– Valtionkonttori

– Huittisten kaupunki

– Mela

– Mahdolliset muut hyvinvointialueet

7. TIETOJEN SIIRTO EU:n tai ETA:n ULKOPUOLELLE

Ei tiedonsiirtoa

 • REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

-Käytetään suojattua internetyhteyttä ja tietosuojalain määräysten mukaista asiakasrekisteriohjelmaa(Nordhealth Finland Oy)

– Huolehditaan, että ulkopuolisilta tietokoneelle pääsy on estetty( salasanasuojaus ja toimiakortti)

– Huolehditaan, että tiedot eivät tahattomasti katoa, tuhoudu tai vahingoitu

– Huolehditaan, että kaikki henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta ja, että tietoja käsitellään ainoastaan työtehtävien yhteydessä sovitussa käyttötarkoituksessa.

– Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä

 •  TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
 • 120 vuotta
 • REKISTERÖIDYN YLEISET OIKEUDET(oikeus saada pääsy tietoihin ja ohjeet kuinka oikeutta voi käyttää)

Asiakkaalla on oikeus pyytäessään saada häntä koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot

 1. MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET( oikeus tietojen siirtämiseen)

Asiakkaalla on oikeus pyytäessään saada siirtää häntä koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot haluamalleen hoitotaholle.

’