Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta, jossa ratsastaja on mukana kehollaan ja tunteillaan. Keskeistä on asiakkaan, hevosen ja terapeutin vuorovaikutus.

Ratsastusterapiassa saavutetaan fyysisen kehonhallinnan lisäksi elämyksiä, joita omassa arjessa olevien haasteiden takia ei muuten ole mahdollista saavuttaa. Onnistumiset ja kehityksen selkeä huomaaminen tukee itsetunnon kehittymistä. Ratsastusterapialla on myös kasvatuksellisia tavoitteita mm. itsehillintä, keskittyminen, pelon voittaminen, onnistumisen ilo.

Ratsastusterapian erityispiirteet:

Liike

Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka aikaansaavat sen selässä istuvaan ratsastajaan kävelynkaltaisia liikemalleja. Hevosen lämpö ja liike saaavat aikaan fysiologisesti oikeanlaisen rentouttavan vaikutuksen. Hevosen lämpöä ja karvapeitettä voidaan hyödyntää myös karaisussa aistiyliherkkien ja kroonisesta kivusta kärsivien asiakkaiden kanssa.

Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta. Nämä aistimukset parantavat tietoisuutta omasta kehostamme, jolloin liikkeiden suunnittelu ja taitavuus paranevat.

Ainutlaatuinen terapiaympäristö

Ratsastusterapia talliympäristöineen mahdollistaa lisäksi hyvin monipuolisia haju-, kuulo- ja näköaistikokemuksia. Talliympäristössä asiakkaat ovat osa talliyhteisöä mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Terapeutit ja tilat

Tuorin Ratsutilalla ratsastusterapiaa on tehty vuodesta 1990. Tiloja on rakennettu ja muokattu ratsastusterapiaan soveltuviksi, esteetön pääsy terapiatiloihin, turvalliset alueet sekä auto- että hevosliikenteelle on ollut tilojen suunnittelussa ensi sijaisen tärkeitä asioita. Tallista löytyy tilava wc, invavarustelulla, tukia ja kaiteita sekä useampi erilainen ramppi, josta hevosen selkään nousu onnistuu myös pyörätuolista. Tilalta löytyy paljon erilaisia maastoja, kaksi kenttää, mäkiä ja metsää sekä maneesi, joka on huonolla kelillä korvaamattoman tärkeä terapian toteutumisen kannalta.

Vaativaan terapiatyöhön soveltuvia ratsuja on Tuorin Ratsutilalla useita. Koulutamme terapiahevosemme aina itse. Terapeutti valitsee asiakkaalle hevosen ensin tutustuttuaan asiakkaaseen.

Kela

Teemme Kelan sopimuksella vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, ratsastusterapiaa fysioterapianviitekehyksestä. Uusi sopimuskausi alkaa tammikuussa 2023. Toimimme Kelan läntisen piirin alueella.   Meille mahtuu uusia asiakkaita ratsastusterapiaan.

Terapeutit

Ella Tuori on Suomen ensimmäisiä ratsastusterapeutteja, valmistunut vuonna 1990 ja tehnyt pitkän työuran kotitilallaan.  Kokemusta on vuosin varrella kertynyt valtavasti erilaisten asiakasryhmien kanssa. Kouluttautuminen on Ellalle ollut aina tärkeää ja vuosien varrelta on  lukuisia jatkokoulutuksia käytynä. Ellalla on myös uusien terapiahevosten kouluttamisessa vahva osaaminen. Ella tekee terapiaa suomenkielellä.

Jutta Tuori valmistui 3.3.2013 ratsastusterapeutiksi(SRT) Ypäjän hevosopistolta. Jutta tekee tällä hetkellä päätyökseen fysioterapiaan omassa fysikaalisessa hoitolaitoksessa, mutta avustaa ja tuuraa Ellaa tarpeen mukaan. Jutta on perehtynyt ja jatkokouluttautunut kipufysioterapiaan ja tehnyt myös lopputyönsä ratsastusterapiaopinnoissa ratsastusterapian hyödyistä kroonisen kivun hoidossa. Tulokset tämän hetkisen työkokemuksen (reilu viisi vuotta)kautta näyttää ratsastusterapialla olevan oma paikkansa myös kivun hoidossa. Jutta kävi 2013 kertomassa aiheesta myös Skotlannissa ratsastusterapian Euroopan miitingissä. Terapian toteutus onnistuu suomen- tai englanninkielellä.

Keijo Soo on Tuorin Ratsutilan tallimestari ja toimii ratsastusterapia-avustajana. Keijo tuntee hevoset läpikotaisin ja hänen kokemuksensa ja  rauhallinen olemuksensa luo lisää rentoutta ja turvallisuutta terapiatilanteisiin.

Tuorin Ratsutilalla on useamman vuoden ajan järjestetty ratsastusterapiakoulutuksen käytännönharjoitteluosuuksia.Nykyään koulutus järjestetään kokonaisuudessaan Ypäjän Hevosopistolla.

Tutustu lisää ratsastusterapiaan: http://www.suomenratsastusterapeutit.fi

Soita ja kysy lisää!

0503737231 / Jutta, 0505573450/Ella